Digital gemenskap och delningsekonomi i fastigheter och föreningar

quick-nav-image

Fastighetsutvecklare

Utveckla bostäder med smart kommunikation och delningsekonomi för nöjdare kunder.

quick-nav-image

Hyresfastigheter

Effektivare kommunikation med hyresgästerna. Ökad trivsel och trygghet i fastigheterna.

quick-nav-image

Företag

Dela nyheter, kunskap och idéer. Förenkla bokning av lokaler och utrustning.

quick-nav-image

Övriga medlemsföreningar

Effektiv och smart kommunikation ökar medlemmarnas engagemang och delaktighet.

Tab Image

Väggen

Användarvänliga funktioner alla känner igen där grannar, medlemmar eller anställda snabbt kan dela information via text, bilder och länkar.

Fastighetsutvecklare

Koppla upp alla medlemmar i fastigheten och gör fastighetens gemensamma resurser bokningsbara - helt utan programmering.

Med Your Block når du alla som bor i fastigheten inom några sekunder och tar samtidigt hjälp av dina kunder för att skapa trivsel och gemenskap. Majoriteten av all kommunikation i fastigheten är mellan grannar som hjälper varandra!

Fastighetens användare följer fastighetens lägenhetsregister och är mycket lätta att administrera.

Hyresförvaltare

Du kan koppla upp dina fastigheter i Your Block så att varje fastighet är ett eget privat nätverk med enkel separat administration som kan delegeras till en eller flera kommunikatörer, samtidigt som grannarna i varje hus delar information och är uppkopplade lokalt med varandra.

Som hyresförvaltare kan du sedan flexibelt nå alla boende, eller boende i enskilda fastigheter (och på kvartersnivå) inom några sekunder.

Your Block kan integreras via API:er med förvaltarens system för ”Mina sidor”, Felanmälan och även driftsystem för automatisk uppdatering av boende-registret i respektive fastighet.

Så här kommer du igång

  1. Importera fastighetens lägenhetsregister via Excel
  2. Ställ in hur du vill dela information till de boende och hur de boende kan dela information med varandra
  3. Lägg in fastighetens bokningsbara resurser
  4. Bjud in de boende via mail eller print

Fastighetens användare följer fastighetens lägenhetsregister och är mycket lätta att administrera

Your Block är ett personuppgiftsbiträde enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR. En användare har möjlighet att själv radera sin personliga information och även radera sitt konto i Your Block.

"Med Your Block förenklar vi vår fastighetsförvaltning och ökar trivseln hos våra hyresgäster."

- Tommy Johansson - Svenska Nyttobostäder