Vad är Your Block?

Your Block är en heltäckande plattform för förvaltningskommunikation, mobila accesser och bokningsbara tjänster i flerbostadshus och kontorsfastigheter.

Förvaltningskommunikation

Vårt mål är att effektivisera förvaltningskommunikationen där förvaltaren når samtliga hyresgäster i en kanal och samtidigt samlar sina boendetjänster på ett ställe där de är enkla att aktivera och nyttja för hyresgästerna.

Det är enkelt att anpassa kommunikationen efter husets specifika behov. Boende i separata huskroppar, trapphus och våningsplan kan dela en gemensam vägg eller ha egna väggar. Väggar och grupper kan också enkelt delas mellan olika förvaltare på kvartersnivå.

Mobila accesser

Hyresgästernas accessbehov styrs av vilken lägenhet eller lokal de hyr, och vilka lokaler de kan boka tillfälligt. Ändå är nyckeladministration och registervård kring accesser en omfattande och kostsam del av dagens fastighetsförvaltning.

I samarbete med Accessy erbjuder vi säkra och användarvänliga digitala nycklar med minimal administration. Den löpande administrationen utgörs endast av hyresgästernas tillträden och frånträden till lägenheter eller lokaler. Alla accesser följer automatiskt hyresgästens tillträde och raderas automatiskt när hyresgästen frånträds.

Hyresgästen aktiverar sina Accessy-nycklar i Your Blocks app och administrerar själv enkelt sina anställdas eller familjemedlemmars accesser.

Bokningsbara tjänster

Vi erbjuder ett användarvänligt och mycket kostnadseffektivt bokningssystem för lokaler, konferensrum och tvättstugor med temporär access under bokad tid.

Systemet stödjer bokning, direktbokning, bokningsförfrågan, tidsbegränsad bokning och regler för max antal samtidiga bokningar och ansluts enkelt till dörrar med elslutbleck.

Integration mot hyresadministrationssystem

Your Block är integrerat mot Pigello och är lätt att integrera mot andra hyresadministrationssystem för automatisk uppdatering av mobila accesser, Mina Sidor, Felanmälan/Ärendehantering, Energiförbrukning och Digital bopärm.

Vi samarbetar med flera stora fastighetsutvecklare. Kontakta oss för att få mer information!

Hälsningar,
Your Block-teamet